Pravila Incoterms določajo pravice in obveznosti kupca in prodajalca v zvezi z dobavo blaga, razporeditev stroškov in prehod nevarnosti s prodajalca na kupca. So enotna mednarodna pravila za razlago trgovinskih izrazov, kar tudi preprečuje različna razumevanja med različnimi državami.

Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2000 kot tudi Incoterms 2010, zato je priporočljivo, da se stranki izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.

Prodajna pogodba, ki se sklicuje na določeno klavzulo Incoterms, bistveno zmanjša tveganje pravnih zapletov, saj je jasno določeno:

 • Kraj in čas dobave blaga kupcu
 • Kraj in čas prehoda nevarnosti izgube ali poškodovanja blaga s prodajalca na kupca
 • Razporeditev blagovnih stroškov med stranki prodajne pogodbe
 • Druge pravice in obveznosti strank, kot na primer obveznosti izvoznega in uvoznega carinjenja, zavarovanja blaga, sklenitve prevozne pogodbe, pakiranja blaga ipd.

Klavzule Incoterms ne rešujejo nekaterih pomembnih vprašanj, kot so:

 • garancija
 • odgovornost za izdelek
 • plačilni pogoji
 • kršitev pogodbenih obveznosti
 • pravo, ki se uporablja za pogodbeni odnos
 • pristojnost sodišča v primeru spora
 • definicija višje sile
 • in vse ostalo, kar ni vezano na prevoz in dobavo blaga

Incoterms 2000 obsegajo trinajst trgovinskih klavzul, ki vsebujejo določbe o razmejitvi obveznosti pogodbenih strank po prodajni pogodbi. Največkrat se uporabljajo v mednarodni trgovini. Z njihovo pravilno uporabo se lahko podjetja izognejo nesporazumom in stroškom, ki velikokrat nastanejo zaradi premalo opredeljenih pravic in dolžnosti pogodbenih strank.

Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2000 kot tudi Incoterms 2010, zato je priporočljivo, da se stranki izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.

Skupina "E": Odhod

EXW

ex works

 • franko tovarna

 • Skupina "F": Prevoz neplačan 

  FCA

  free carrier

 • franko prevoznik

 • FAS

  free alongside ship

 • franko ob ladijski bok

 • FOB

  free on bord

 • franko na ladijski krov

 • Skupina "C": Prevoz plačan 

  CFR

  cost and freight

 • stroški in prevoznina

 • CIF

  cost, insurance and freight

 • stroški, zavarovanje in prevoznina

 • CPT

  carriage paid to

 • prevoz plačan do

 • CIP

  carriage and insurance paid to

 • prevoz in zavarovanje plačano do

 • Skupina "D": Prihod

  DAF

  delivered at frontier

 • dobavljeno na mejo

 • DES

  delivered ex ship

 • dobavljeno na ladji

 • DEQ

  delivered ex quay (duty paid)

 • dobavljeno na obali (ocarinjeno)

 • DDU

  delivered duty unpaid

 • dobavljeno, neocarinjeno

 • DDP

  delivered duty paid

 • dobavljeno, ocarinjeno

 •  

  Klavzula

  EXW

  FAS

  FCA

  FOB

  CFR

  CPT

  CIF

  CIP

  DAF

  DES

  DEQ

  DDU

  DDP

  Vrsta stroškov

       

  FOT

                   

  Embaliranje blaga

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  Naklad v tovarni

  K

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  Prevoz do odpremne postaje

  K

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  Čakanje na nakladanje

  K

  K

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  Izvozno carinjenje

  K

  K

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  Nakladanje tovora

  K

  K

  K

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  Glavni prevoz blaga

  K

  K

  K

  K

  P

  P

  P

  P/K

  P

  P

  P

  P

  P

  Zavarovanje med prevozom

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  P

  P/K

  P

  P

  P

  P

  P

  Razkladanje blaga

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  P

  P

  P

  Carine in takse pri uvozu

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  P

  K

  P

  Uvozno carinjenje

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  P

  K

  P

  Prevoz do sedeža kupca

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  P

  P

  Razkladanje v kupčevem skladišču

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  P

  P

   P – Pošiljatelj              K – Kupec