S 24.9.2014 smo postali ponosni lastniki AAA bonitete odličnosti!

Legenda:

A: poslovni subjekt spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
AA: poslovni subjekt spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
AAA: poslovni subjekt spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Kaj je bonitetna ocena odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.15% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0.93% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0.98% verjetnost).

Za pridobitev bonitete odličnosti AAA mora gospodarski subjekt dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:

  1. Poslovati mora vsaj 5 let oziroma vsaj 3 leta ob pogoju, da ima več kot 200.000 EUR kapitala;
  2. Celotni letni prihodki morajo presegati 80.000 EUR;
  3. Imeti mora vsaj 20.000 EUR kapitala;
  4. Delež dolga v financiranju ne sme presegati 75%.

(vir: Bisnode d.o.o.)